Homepage


Vart är vi på väg?

Ensuring future lead conversions with AI in the banking industry
This article contains an extensive summary of a 2-step workshop that took place during November 2020 …
Bygg-CFO, 3 tecken på att ni hamnat efter
Efter att under de senaste 10 åren hjälpt de större svenska byggföretagen med rådgivning och implementering …
Ett bra koncept men ett alldeles för lågt NKI
ERP & Friends fortsätter med sina Nätverksträffar i workshopform. Syftet med dessa är att vi tillsammans …


Case

Transformation of poorly performing business units
Transformation of poorly performing business units to the best performing business unit model The client, as highly successful consulting company, …
Selecting a new CRM and ERP as a platform for growth
Selecting a new CRM and ERP as a platform for growth The client is a rapidly growing company in the …
Cutting costs with process intelligence
Cutting costs by replacing traditional process mapping method with process intelligence Lästid ~ 5 min Together with our new partner …


Hur når jag dit jag vill?

ITs due diligance på förvärv
Idag har det blivit allt vanligare för våra kunder att vilja genomföra en förvärvsanalys och få en bild av IT-arkitekturen i det företag som är av intresse att förvärva. Investerare som köper företag för ett relativt kort ägande, men också med ofta omfattande utvecklingsplaner måste…

IT-strategi
IT-strategi handlar i stort om att möjliggöra att verksamhetens affärsprocesser når maximal effekt för användarna…

Digital transformation
Digital transformation kan beskrivas som resultatet av en förändring möjliggjord av IT, där förändringen är kopplad till affärsmål och driven av en välplanerad strategi…


Vill du jobba hos oss på ERP & Friends eller bli en av våra underkonsulter. Klicka här

Läs in dig på aktuella uppdrag hos ERP & Friends här


Jag vill…