Homepage


Vart är vi på väg?

Bygg-CFO, 3 tecken på att ni hamnat efter
Efter att under de senaste 10 åren hjälpt de större svenska byggföretagen med rådgivning och implementering av affärsplattformar så vågar …
Ett bra koncept men ett alldeles för lågt NKI
ERP & Friends fortsätter med sina Nätverksträffar i workshopform. Syftet med dessa är att vi tillsammans utgår från ett påhittat …
Are you about to derail your ERP project?
Our company is founded on the strong belief we have the competence to support companies in doing successful ERP implementations. …


Case

Cutting costs with process intelligence
Cutting costs by replacing traditional process mapping method with process intelligence Lästid ~ 5 min Together with our new partner …
Eliminating waste in the AP process
Eliminating waste in the AP process Lästid ~ 2 min The client was a large company with a well established …
Establishing a development process under strong growth
Establishing a development process under strong growth Lästid ~ 2 min The client was a small ERP vendor with a …


Hur når jag dit jag vill?

ITs due diligance på förvärv
Idag har det blivit allt vanligare för våra kunder att vilja genomföra en förvärvsanalys och få en bild av IT-arkitekturen i det företag som är av intresse att förvärva. Investerare som köper företag för ett relativt kort ägande, men också med ofta omfattande utvecklingsplaner måste…

IT-strategi
IT-strategi handlar i stort om att möjliggöra att verksamhetens affärsprocesser når maximal effekt för användarna…

Digital transformation
Digital transformation kan beskrivas som resultatet av en förändring möjliggjord av IT, där förändringen är kopplad till affärsmål och driven av en välplanerad strategi…


Vill du jobba hos oss på ERP & Friends eller bli en av våra underkonsulter. Klicka här

Läs in dig på aktuella uppdrag hos ERP & Friends här


Jag vill…