Startsida


Vart är vi på väg?

Digitalization – is it an HR issue?
Digital transformation is easily associated with technology, digital solutions and automated processes. What is important for us to remember is …
PSA automation using AI technology – where is this going?
What is PSA?PSA – or Professional Services Automation is about streamlining the administration in consulting type businesses. Administration in those …
Data analysis, where do you start?
Today, data analysis is more often being identified as developing and experimenting with increasingly sophisticated data analysis techniques, which generate …


Case

Establishing a development process under strong growth
Establishing a development process under strong growth The client was a small ERP vendor with a growing customer base due …
Creating efficient inventory management to enable future growth
Creating efficient inventory management to enable future growth Our client's existing inventory management and financials steering has been under pressure …
From local governance to global application governance
From local governance to global application governance The client was a large professional services firm with Europe as home market. …


Hur når jag dit jag vill?

ITs due diligance på förvärv

Idag har det blivit allt vanligare för våra kunder att vilja genomföra en förvärvsanalys och få en bild av IT-arkitekturen i det företag som är av intresse att förvärva. Investerare som köper företag för ett relativt kort ägande, men också med ofta omfattande utvecklingsplaner måste…

IT-strategi

IT-strategi handlar i stort om att möjliggöra att verksamhetens affärsprocesser når maximal effekt för användarna…

Digital transformation

Digital transformation kan beskrivas som resultatet av en förändring möjliggjord av IT, där förändringen är kopplad till affärsmål och driven av en välplanerad strategi…

Krishantering under COVID-19

I tider som dessa behöver vi alla hjälpas åt och stötta varandra. Näringslivet går på knäna och det råder inget tvivel om att många företag behöver hantera kriser på daglig basis. Vi på ERP & Friends har samlat våra kompetenser och valt att erbjuda krishantering i relation till HR-frågor. Om du är osäker på hur policys, etiska frågor eller arbeta hemifrån kan fungera men även andra faktorer som kan uppkomma under rådande situation bör du läsa mer här


Vill du jobba hos oss på ERP & Friends eller bli en av våra underkonsulter. Klicka här

Vill du hålla dig uppdaterad om vad som händer hos ERP & Friends, registrera dig för vårt nyhetsbrev här


Jag vill…