Homepage


Vart är vi på väg?

Digitaliseringens påverkan på arbetsmiljön – resultat från vår omvärldsanalys
Det råder inga tvivel om att digitaliseringen tydligt påverkar den tillvaro som vi kallar vår arbetsmiljö. …
Så får du bra styrning på anläggningsmaskinerna med ett av dessa system
Arbetar du som maskinsammordnare, projektledare eller liknande inom väg och anläggning? Kämpar du för att hålla …
Den perfekta Managementkonsulten
ERP & Friends första nätverksträff för år 2021 är nu genomförd med stort engagemang från deltagarna. …

Case

Re-establishing a belief in global finance and HR processes
Re-establishing a belief in global finance and HR processes in a global company with high personell turn-over The client, a …
Transformation of poorly performing business units
Transformation of poorly performing business units to the best performing business unit model The client, as highly successful consulting company, …
Selecting a new CRM and ERP as a platform for growth
Selecting a new CRM and ERP as a platform for growth The client is a rapidly growing company in the …

Hur når jag dit jag vill?

ITs due diligance på förvärv
Idag har det blivit allt vanligare för våra kunder att vilja genomföra en förvärvsanalys och få en bild av IT-arkitekturen i det företag som är av intresse att förvärva. Investerare som köper företag för ett relativt kort ägande, men också med ofta omfattande utvecklingsplaner måste…

IT-strategi
IT-strategi handlar i stort om att möjliggöra att verksamhetens affärsprocesser når maximal effekt för användarna…

Digital transformation
Digital transformation kan beskrivas som resultatet av en förändring möjliggjord av IT, där förändringen är kopplad till affärsmål och driven av en välplanerad strategi…

ERP & Friends kan ta er dit ni vill