Oberoende, Proaktiva, Erfarna

Vi hjälper våra tjänsteproducerande kunder att utveckla sin konkurrenskraft genom digitalisering och automation. Det gör vi genom att erbjuda proaktiva konsulter med bevisade resultat med användande av beprövade metoder

Våra tjänster

Genomföra en digital mognadsanalys
Genomföra en digital mognadsanalys

I takt med att alla verksamheter i samhället implementerar alltmer sofistikerade affärsplattformar och stödsystem blir nuläget mer svårbedömt för förvärvande bolag.

Transformera min verksamhet
Transformera min verksamhet

De största vinsterna som vi hjälpt våra kunder realisera bygger på omfattande förändringar. Organisations- och processutveckling har varit viktigare än vilka IT system som varit involverade

Effektivisera mina processer
Effektivisera mina processer

Med handen på hjärtat, hur många gånger lyckas en processförbättring, utan att man formulerar ett ordentligt projektdirektiv och tillsätter anställda som förstår sig på hur förändringsarbete drivs?

Kan ni ta er dit ni vill?

Vi arbetar med att hålla oss i framkant av den digitala utvecklingen. Därför producerar vi ständigt nya artiklar om aktuella ämnen inom ramen för vårt tjänsteerbjudande

Vårt värdeskapande till våra kunder

Våra kundcase är till för dig som är intresserad av vad för typer av projekt som vi på ERP & Friends arbetar med

Aktuella uppdrag
Implementation of a generic salary platform for SwedenDeveloping the centralized IT function for maintenance of local applicationsPerforming agile process discovery of inefficiencies in core business processes

Vad säger våra kunder om oss

Ni är alltid väl förberedda inför möten. Jag upplever att ni har ett effektivt arbetssätt och kommunicerar väl kring era leveranser och vad ni gjort.”Joakim Örn
Digtalization manager
Veidekke

“Jag upplever att ni har ett tydligt och effektivt arbetssätt, bidrar med energi och lägger stor vikt vid löpande kommunikation”Emma Ångström
CFO
Pharmetheus AB

“ERP & Friends agila processkartläggningsmetod, är effektivare än traditionell processkartläggning i alla dess aspekter. Utifrån projektmål och förväntningar på processkartläggningen är vi väldigt nöjda med utfallet

Ingvar Pettersson
IT-Chef
Gränges

Få en kostnadsfri konsultation idag