Affärssystemsguide installationsbranschen

Registrera dig här för att ladda ner vår guide till Affärssystem inom installationsbranschen

Denna rapport syftar till att stödja organisationer inom installationsbranschen i valet av ett nytt affärssystem. Rapporten redogör för populära branschalternativ där vi, på ett transparent och neutralt sätt, försökt beskriva både generella samt branschspecifika styrkor och svagheter med de olika systemen utifrån våra erfarenheter från ERP-projekt i branschen. I tabellen nedan kan du utläsa vissa KPI:er som vi identifierat på 4 affärssystem. I rapporten kan du i detalj läsa mer om dessa.