Att välja affärssystem för byggbolag

Att välja affärssystem för byggbolag

Vart är utvecklingen på väg?

Allt fler inom byggbranschen anser att det inte längre är acceptabelt med papper som ligger i högar i byggboden eller tjocka pärmar med utskrifter av den senaste projektprognosen för nästa prognosmöte. Inte nog med att det är miljöfientligt, det är en tidstjuv utan dess like. Vem minns inte hur det var med byggmötesprotokoll som fördes på papper?

Vi talar allt mer om avvikelserapportering på projekt, eliminering av slöseri i administration likväl som i produktionen. Slöserier som uppstår genom omarbetning, onödig hantering, handpåläggning på rapporter för att få det att bli som någon historiskt bestämt och sedan dess inte ifrågasatts.

Nu börjar gamla sanningar omprövas. Automatkonterade flöden, självlärande reskontror (AI), fullt integrerade flöden mellan applikationer, enhetlig data genom företagen och sist men inte minst, digitalisering av kärnprocesserna såsom projektledning, projektering, kalkylering, uppföljning och prognos. Samt inköp.

Att tid och utläggsrapportering sker i mobilen är för de flesta redan en sanning idag, de mobila enheterna ger oanade möjligheter framöver, inte bara inrapportering men även positionering (Lidar) och “wearables” ger möjlighet till annan övervakning såsom hälsotillstånd och stress situationer som leder till misstag.

Är detta produktivitetshöjaren vi alla väntat på? Det återstår att se.

Vad behöver jag tänka på som regionalt anläggningsbolag?

Som anläggare har du ett par olika kärnprocesser som påverkar ditt val; inköp, styrning, beläggning och uppföljning av maskinparken samt utvinning, försäljning och lagerföring av bergtäkter, asfaltstillverkning ody. Ibland har du också viss produktion av betongelement av olika slag.

Eftersom anläggningsbolag många gånger växer från sin bergtäkt eller asfaltsanläggning i sin när-geografi och begränsas av transportkostnaden är det ett stort steg att expandera ytterligare. Ofta innebär det att köpa någon annan eller starta regionalkontor där man inte har “materialinköpsfördelen” på hemmaplan men där beläggningen av maskinparken kan motivera en större marknadsgeografi.

En sådan strategisk expansion påverkar ditt systemval då du behöver kunna hantera en organisation som är bredare över tid samt dessutom kunna följa upp maskinparken på ett mer digitalt sätt då du inte har allt hemmavid längre. En expansion innebär ofta också ett behov av transparens dvs du vill inte att ekonomiska händelser kan inträffa utan att de syns i ditt affärssystem.

Vad behöver jag tänka på som nationell husbyggare?

Som husbyggare ställs stora krav på informationsinsamling som kan jämföras med kalkylen så att uppföljningen och prognosen över framdriften kan göras på ett stabilt sätt utan att kräva för mycket tid. Många husbyggare har gått bort sig i komplicerade prognosprocesser som kommit till från den tid då papper var normen och sena projektnedskrivningar kom som totala överraskningar. Den tiden ska snart vara förbi när transparens och integrerade affärsflöden i systemen eliminerar skillnader mellan olika systemmoduler.

Hur påverkas mitt val av digitaliseringen hos mina kunder?

Beställarna i form av fastighetsutvecklare har krav på sig från sina hyresgäster att ständigt utvecklas mot mer energieffektiva byggnader byggda med mer hållbara materialval. Det vill man följa upp genom diverse statistik vilket ställer krav på dig som entreprenör att säkerställa en obruten kedja av innehållsinformation som går att lämna över till kunden.

Längs vägen behöver projektledarna lägga mer och mer ansträngning på att se till så att det går att göra samt att anlita särskilda konsulter som har till uppgift att komplettera er leveransinformation med en hela tiden ökande mängd information. Den sk “digitala tvillingen”. Några aktörer har tom börjat 3d-scanna befintliga byggnader för att skapa digitala tvillingar för det befintliga fastighetsbeståndet.

Utöver leveransinformationen så ställs också högre krav på effektiva och transparenta samarbetslösningar exv. Microsoft Team, Slack o.dy där information sömlöst ska presenteras från ditt affärssystem i tex partneringprojekt eller artikelprisinformation ska föras mellan olika system för populering in i era projekt:s BIM modeller.

Eller att det nya CRM systemet ska föra över vinnande anbud till ert affärssystem. Allt ska hänga ihop och allt ska alltid vara tillgängligt för rätt person vid rätt tillfälle.

Hur påverkas mitt val av digitaliseringen hos mina leverantörer?

Den digitala tvillingen är byggd av information som till väldigt stor del kommer från leverantörsledet, att forsla denna data från leverantör till kunden är en stor del av förändringstrycket på branschen. Att dra nytta av de nya möjligheterna innebär att fånga den information som också stöttar projektledarnas beslutsfattande och förmåga att hålla reda på sina många gånger komplexa projekt.

Ett grundkrav idag, i alla fall för inköp som har artikelnummer och kan räknas i antal, är att med EDI koppling kunna slå upp leverantörens priser och lagersaldon för att veta vart jag bäst lägger min order vs min egen inköps och produktionsplan. Det är allmänt känt att leveranstiderna på fönster är omfattande, att kunna slå upp och få leveransinformationen att visas i din tidplan skapar trygghet och god styrning.

Till sist, vilken strategi bör jag ha för att lyckas med vår digitalisering?

Ha lite tålamod och tänk på att inte störa dina projektledare i onödan. Hitta en lagom takt att inleda förändringen på genom att involvera rätt personer med hög status i organisationen. Se till att jobba med kompetenta konsulter som skapar värde genom att reducera dina risker samt hjälper dig hitta systemlösningar som kommer öka er effektivitet och bidra till att ni på ett bra sätt kan leva upp till både kunder, leverantörers och medarbetares förväntningar.