Att välja affärssystem för tillverkningsbranschen

Affärssystem för tillverkningsbranschen

Ett ERP har en modulär design. Vilket möjliggör att flera olika avdelningar som är involverade i arbetsflödet endast behöver hantera relevanta moduler. En stor fördel för ERP i stort är att ledningen har full tillgång och översikt över arbetsflöden för att minska utrymme för fel.

En av de största drivkrafterna för att implementera ett modernt ERP inom tillverkningsbranschen handlar om möjligheten till kostnadsreducering, vilket innebär att lagerhantering blir en nyckelmodul. Genom nyfunnen automatisering av ombeställning och redan färdiguträknad materialanvändning är det nu möjligt att bibehålla minimalt lager.

Behovet av att ha stora lager för att täcka upp för potentiellt stora beställningar är nu föråldrat, vilket har strömlinjeformat tillverkningskostnaderna. Idag har det fastställts att SCM är av stor vikt i tillverkningsbranschen. Att hela tiden ha full insyn i din försörjningskedja är därmed kritiskt för verksamhetsframgång.

Skulle din SC misslyckas och produktionen stannar, kan vara en katastrofal händelse för ett tillverkande företag. Ett bra ERP möjliggör för användare att se varje aspekt inom SC, vilket i sin tur möjliggör beslut i real tid. Detta undviker onödiga kostnader för exempelvis förseningar och bibehåller produktionen pågående.

Även fast SaaS-lösningar idag kan erbjuda lägre inköpskostnader behöver du fortfarande veta vad som är rätt för ditt företag innan du genomför en investering. Finns det en korrelation mellan fördelarna av ERP och företagsmål? Hur skulle ett ERP påverka den dagliga verksamheten?

Infor M3

IFS

Microsoft Dynamics 365

Syspro