Agil processkartläggning

Agil processkartläggning (APK) med ERP & Friends

Läs in dig på vilka delar i vår agila processkartläggningsmetod som vi tror kan passa dig, baserat på verkliga genomförda kundcase
Kontakta oss via länken nedan för att få höra med

photo of people near wooden table

Ta stöd från vår metod och digitalisera din verksamhet

Vid digitalisering av en verksamhet behöver man ta höjd för en eller flera affärsprocesser – ta reda på hur ni vill att just er digitaliseringsresa ska fungera med vår metod – agil processkartläggning

Få samsyn, involvera de anställda och påbörja en förändringsresa tillsammans med bästa möjliga utgångspunkt – att lära känna verksamheten innan initiativ tas. Vi vet att vår metod kan hjälpa er med detta.app business connection device

Funderar ni på att förbättra ert ledningssystem?

Många av våra kunder idag lider av att inte ha tillräckligt tydlig styrning i sin verksamhet. Genom att applicera vår agila processkartläggningsmetod kan ni säkerställa styrning och struktur i er verksamhet och på så sätt skapa ett framtidstroget ledningssystem.
man and woman near table

En kvalitetssäkrad metod från ett lyckat kundcase

Under 2021 genomförde ERP & Friends ett projekt där vi levererade en metod för agil processkartläggning. Efter uppdraget paketerade vi det för att i första hand erbjuda våra kunder en gratis instegstjänst. Detta innefattar en workshop som pågår i ca 3 timmar tillsammans med de verksamhetsrepresentanter som ni anser vara lämpliga inom processen “Kundresan”. Klicka dig vidare nedan för fördjupad effektbeskrivning.

Presterar din verksamhet på topp idag? – Gör en snabbdiagnos och identifiera ert behov för agil processutveckling. Utvärdera din egen processmognad här

Nedan behöver du besvara 5 frågor som ger dig en indikation på huruvida din verksamhet skulle behöva genomföra en processutveckling, skapa ett eget ledningssystem och digitalisera verksamheten. Skalan är mellan 1-5, där 5 är högsta poäng. Summera ihop och gör din bedömning idag!
1 – Nej inte alls
5 – Ja, alltid

Fråga 1. Arbetar era avdelningar idag med strukturerat (dagligt, veckovist) samarbete och kommunikation mellan dess gränser?
Fråga 2. Förekommer det att ni i liknande projekt som ni bedriver, får olika resultat beroende på projektgrupp och/eller projektmetod?
Fråga 3. Använder ni idag av vad som kallas för “best practice” när ni arbetar i olika projekt ute hos kund eller i interna arbetsuppgifter?
Fråga 4. Utvecklar ni och/eller utvärderar era befintliga processer idag till att bli ännu bättre?
Fråga 5a. Vid potentiell processförändring hos er, informerar ni berörda anställda om förändringen?
Fråga 5b. Ser ni till att förändringen blir implementerad på korrekt sätt?

Fick du under 20 poäng? Kontakta oss nedan för att boka in en kostnadsfri demo av agil processkartläggning