Aktuella uppdrag

Vad gör våra konsulter hos våra kunder just nu?

Pågående

Upphandling av nytt ERP, systemimplementation där vi leder ERP-projektet samt kvalitetssäkring

Mognadsanalys av SAP förvaltning och globalt användande av administrativa processer

Testledning vid omstöpning av system och administrativa processer för att möjliggöra en organisatorisk konsolidering

Inventering av omfattning och karaktär av lokala applikationer i en global verksamhet samt utformning av en centraliserad förvaltningsmodell för lokala applikationer

Upphandling av nytt ERP, utformning av förbättrade leveransprocesser i en projekt och handelsverksamhet samt framtagande av road-map för utvecklingen av IT arkitekturen mot en digitaliserad helhet

Förstudie för utredning av ett möjligt framtida nordiskt shared services för bland annat lönetjänster samt upphandling av lämpliga systemstöd

Hjälp med upphandling av nytt ERP. AsIs och ToBe analys. RFI med efterföljande POC samt leverantörsutvärdering med syfte att välja lösning och leverantör

Digital mognadsanalys på ett snabbt växande företag som behöver nytt systemstöd för att inte hamna efter sina konkurrenter

Samordning, projektledning samt koordinering av ett antal olika interna projekt som syftar till en förbättring av företagets systemstöd