Aktuella uppdrag

Vad gör våra konsulter hos våra kunder just nu?

Nytt

Pågående

Fortsatt förtroende hos en befintlig kund att genomföra ytterligare insatser. Denna gång genom att vara rådgivare kring utveckling av en framtidssäkrad ekonomifunktion.

Efter att ha genomfört en Digital mognadsanalys och kommit med en förtroendeingivande rekommendation blev vi tillfrågade att nu gå vidare och bygga upp vår kunds nya PMO som ska styra upp deras kommande digitaliseringsresa.

Byggnation av kundanpassad applikation för insamling och analys av kundens samlade projektportfölj. Applikation ska klara av att samla data från ca 5000 pågående projekt i kundens alla dotterbolag i norden. Källan till informationen är sprid över diverse affärssystem så en stor utmaning är harmonisering för framtida lönsamhetsanalyser.

Upphandling av nytt ERP, systemimplementation där vi leder ERP-projektet samt kvalitetssäkring

Upphandling av ett nordiskt lönesystem som ger förutsättningar för en mer samordnad lönehantering i norden för kunden. Med många tusen medarbetare är potentialen med samordning omfattande.

Inventering av omfattning och karaktär av lokala applikationer i en global verksamhet samt utformning av en centraliserad förvaltningsmodell för lokala applikationer

Upphandling av nytt ERP, utformning av förbättrade leveransprocesser i en projekt och handelsverksamhet samt framtagande av road-map för utvecklingen av IT arkitekturen mot en digitaliserad helhet

Testledning vid omstöpning av system och administrativa processer för att möjliggöra en organisatorisk konsolidering

Hjälp med upphandling av nytt ERP. AsIs och ToBe analys. RFI med efterföljande POC samt leverantörsutvärdering med syfte att välja lösning och leverantör

Vi hjälper vår kund att se över befintligt systemstöd med målsättningen att förbättra kundens affärsplattform

Samordning, projektledning samt koordinering av ett antal olika interna projekt som syftar till en förbättring av företagets systemstöd

Avslutade

Digital mognadsanalys på ett snabbt växande företag som behöver nytt systemstöd för att inte hamna efter sina konkurrenter

Förstudie för utredning av ett möjligt framtida nordiskt shared services för bland annat lönetjänster samt upphandling av lämpliga systemstöd

Mognadsanalys av SAP förvaltning och globalt användande av administrativa processer