Anmälan för kostnadsfri konsultrådgivning

Anmälan för kostnadsfri konsultrådgivning

Mall för att skicka med till de som har visat intresse vid utskick – anmälan med kalender bokning. Då kommer man hit och väljer en tid som passar för utbildning

https://connect.stripe.com/oauth/authorize?response_type=code&client_id=ca_BePLxyWsaS7qhlKBpH9bQEaNHtmDFflU&scope=read_write&state=eyJibG9nX2lkIjoxNjczNDUyNjksInVzZXJfaWQiOjE3MjUwMzA2Miwibm9uY2UiOiI5MjM5ZTdiNjkxIiwic3JjIjoiZ3V0ZW5iZXJnIiwiZnJvbV9lZGl0b3JfcG9zdF9pZCI6MjYzOH0%3D