Anmälan till webbinarium 2020-08

Datadriven Processkartläggning – Anmäl dig längst ner på sidan

Dina befintliga system innehåller stora mängder data som kan användas för att beskriva hur ni jobbar på riktigt. Många gånger ner till den enskilde medarbetaren. Fantasin sätter gränsen för vad ni kan använda informationen till, men här är några som vi ser stort värde i:

  • Jämföra två verksamheter inför en fusion
  • Analysera en, eller flera, verksamheter inför övergång till ett nytt system
  • Identifiera icke-fungerande processer och förbättringspotential
  • Analysera vilka processer som passar bäst för automation

I detta webbinarium berättar vi om hur det praktiskt går till att med data skapa processkartor som ni sedan enkelt kan analysera med det verktyg som vi använder, Agilon.

Stefan Schnitzer håller i webbinariet

Stefan var tidigare CFO och har de senaste 8 år i rollen som konsult hjälpt företag handla upp system, förbereda och genomföra internationella transformationsprojekt med affärssystem som gemensam nämnare. Stefan har hjälpt företag såsom NCC, Skanska, Assemblin, Sweco och AFRY (fd ÅF Pöyry) att förbereda eller genomföra storskaliga projekt, alltid med momentet att många verksamheter ska gå från egna system till ett globalt gemensamt. Utöver det så agerar Stefan rådgivare vid företagsförvärv eller när moderbolag vill ha en ”second opinion” på dotterbolags planer att genomföra affärssystemsbyten.

Fyll i formulär nedan för att inte missa chansen att delta den 20 augusti 2020