COVID-19 Krishantering

HR frågor och krishantering i Covid-19 tider

Vi kan i rådande tider underlätta i din vardag inom området som berör People.

Covid-19 effekt på världen handlar inte om teknik utan om människor. Det handlar inte heller om affärssystem och processer utan om mänskligt beteende. Plötsligt är etiska frågor mer aktuella i företagen än de ekonomiska lönsamhetsfrågorna. Allt pga ett virus som saknar botemedel och som vi inte fått immunitet mot ännu, vare sig tekniskt eller som flockimmunitet.

Vare sig du har din beredskapsplan på plats eller agera utifrån ad hoc aktiviteter hjälper vi dig gärna inom följande områden – med allt eller de delar du har behov av. Har du en utmaning inom HR området som inte är omnämnt nedan – fråga oss gärna så ska vi försöka hjälpa till med en lösning.

  • Beredskap i kris
  • Behöver vi se över upplägget kring det systematiska arbetsmiljöarbetet?
  • Hur tar jag hand om nya statliga beslut som berör mina processer för personalen?
  • Distansarbete – vad ska företaget tänka på?
  • Hur påverkas HR aktiviteterna av Covid-19?
  • Hur kan vi använda samarbetet med företagshälsovården i Covid-19 tider?
  • Behöver vi förhållningsregler eller policies kring leverantörssamarbete och outsourcad verksamhet med anledning av krisen?
  • Kommunikation och information till organisationen

Vi kan hjälpa dig kring Covid-19 effekter på organisationen för att underlätta i din nya vardag.

ERP & Friends kan i förändring bidra med erfarenhet, trygghet och extra resurser, det skapar möjligheter i tider av ovisshet. Vi kan vid omställningar bidra med helhetssyn och behålla fokus för att driva verksamheten framåt.

Det är inte kapacitet, processer eller system som kommer lösa rådande situation utan det är vi människor – allt handlar om People.

Välkommen med dina frågor till;
Håkan Lundmark, 0702-473700, hakan.lundmark@erpandfriends.se
Stefan Schnitzer, 0703-075730, stefan.schnitzer@erpandfriends.se