Datadriven processintelligens

Datadriven Process Intelligence – minska dina kostnader markant

Datadriven Process Intelligence – vad är det? Se vårt webbinarium här

Många tänker inte på att deras befintliga system innehåller mängder av data som inte nyttjas till sin fulla potential. Att gräva och analysera innehållet i olika system med hjälp av ett Business Intelligence (BI) verktyg känner de flesta till att man kan göra. Men att nyttja data för att skapa processer känner färre till.

Hur gör vi?

Det är ingen magi i att skapa processerna då vi använder oss av befintlig data i tex ert affärssystem. Vi kommer överens med er om vilka processer ni önskar kartlägga och gräver sedan fram den data som finns för att visualisera era processer genom att översätta er data till processverktyget Agilon. Det enda ni behöver göra är att tillsätta en sakkunnig som kan förklara eventuell data och hur ni har definierat den datan. Sedan sköter vi resten.

Vad är poängen med Datadriven Process Intelligence?

Det finns ett antal olika användningsområden där vi identifierat tre huvudområden där vi ser att potentialen är betydande:

  • Processövervakning av administrativa och/eller operativa processer
  • Processeffektivisering och identifiering av flaskhalsar, tex för faktabaserat beslut om RPA införande
  • Nulägeskartläggning inför ett kommande systembyte, som första steg i en gapanalys

Hur stor är potentialen?

Beroende på situation uppgår sparpotentialen till 2-10x kostnaden. Vi är så övertygade av värdeskapandet att vi bjuder på halva vår kostnad så att ni alltid minst sparar 2x kostnaden för att anlita oss. (vi förbehåller oss rätten att avböja uppdrag där förutsättningarna för värdeskapande inte går att hitta på ett tidigt stadium)

Exempel på en process i verktyget

Vilken genomförande tid kan du som kund förvänta dig?

Kalendertiden för ett system som vi tidigare har jobbat med ska normalt göras på kortare tid än 4 veckor. För system som är nya för oss kan tiden bli något längre beroende på omfattning och komplexitet i system. Ring oss så kan vi rätt snabbt göra en kostnadsfri bedömning

Ring eller skicka mig ett email på 072 245 05 18 eller william.leo@erpandfriends.se