Webbinarium

Webbinarium av ERP & Friends

Att välja rätt affärssystem

I detta webbinariumet finner du svar på frågor som till exempel:

  • Hur ska man tänka för att med ett nytt affärssystem maximera nyttan?
  • Vilka 4 fallgropar måste man undvika?
  • Vad bör en systemleverantör prioritera för just er vid en implementering?

Förändringsledning i praktiken

I detta webbinariumet finner du svar på frågor som till exempel:

  • Du som linjechef som ofta står inför förändringar men saknar ramverket
  • Du som är funktionschef men vill skapa förändring i verksamheten utanför din domän
  • Du som är medarbetare och vill skapa förändring på din avdelning

Datadriven Process intelligence

I detta webbinariumet finner du svar på frågor som till exempel:

  • Är det möjligt att utan större ansträngning processkartlägga upp nuläget?
  • Vad för typ av data är nödvändigt att ha tillgänglig och strukturerad för denna typ av projekt?
  • Varför kan en datadriven processkartläggning vara bättre än en traditionell processkartläggning?