Webbinarium

Webbinarium av ERP & Friends

Agil processkartläggning

I webbinariumet kommer vi att presentera:

 • Agenda CFO
 • Agil processkartläggning och varför våra kunder tar hjälp från oss
 • Riktiga kundcase under 2021-2022
 • Ta hjälp från ERP & Friends, kostnadsfri workshop till att börja med

Projektledarens framtida ledningssystem

I detta webbinariumet finner du svar på frågor som till exempel:

 • De 16 största företagen inom samhällsbyggnad och deras vision för projektledaren
 • Pandemins påverkan, samverkan och synen på distansarbete
 • De deltagande företagens syn på det framtida ledningssystemet
 • Viktiga slutsatser

Data driven Process intelligence 2020-12-21

I detta webbinariumet finner du svar på frågor som till exempel:

 • Är det möjligt att utan större ansträngning processkartlägga upp nuläget?
 • Vad för typ av data är nödvändigt att ha tillgänglig och strukturerad för denna typ av projekt?
 • Varför kan en datadriven processkartläggning vara bättre än en traditionell processkartläggning? 

Att välja rätt affärssystem

I detta webbinariumet finner du svar på frågor som till exempel:

 • Hur ska man tänka för att med ett nytt affärssystem maximera nyttan?
 • Vilka 4 fallgropar måste man undvika?
 • Vad bör en systemleverantör prioritera för just er vid en implementering?

Förändringsledning i praktiken

I detta webbinariumet finner du svar på frågor som till exempel:

 • Du som linjechef som ofta står inför förändringar men saknar ramverket
 • Du som är funktionschef men vill skapa förändring i verksamheten utanför din domän
 • Du som är medarbetare och vill skapa förändring på din avdelning

Datadriven Process intelligence

I detta webbinariumet finner du svar på frågor som till exempel:

 • Är det möjligt att utan större ansträngning processkartlägga upp nuläget?
 • Vad för typ av data är nödvändigt att ha tillgänglig och strukturerad för denna typ av projekt?
 • Varför kan en datadriven processkartläggning vara bättre än en traditionell processkartläggning?