För konsulter

Vår filosofi

ERP & Friends grundades 2017 med ambitionen att göra alla framtida systemimplementeringar bättre än tidigare. Framförallt ville vi att fler företag skulle få en bra avkastning på de ofta stora investeringar som görs. Friends i vårt namn står för vår tro på att verka i symbios mellan våra anställda konsulter och associerade underkonsulter. Friends står också för de system som oftast är sammankopplade i en modern affärsplattform, där affärssystem/ERP är hjärtat. Vårt syfte är att bidra till att ”höja våra kunders förmåga att utveckla sin operativa modell”. Det gör vi genom att erbjuda tjänster som utvecklar processer, system och kompetens. Detta leder till att vår tredje innebörd av vad Friends står för. Nämligen strävan efter att alltid få en nöjd kund. Tjänsterna består både av rådgivning och utförande.

Din utveckling

Hos oss vill vi att du i din takt ska ges möjlighet att utvecklas mot din målbild av den du vill vara i ditt yrke. Vi är management konsulter som ofta agerar som projektledare, förändringsledare, processutvecklare, plattformsutvecklare, testledare, kravledare, systemupphandlare, datautvecklare.

Du får gärna vilja utvecklas åt något annat än vad vi gör idag. Så länge det finns utrymme för att erbjuda de tjänsterna till våra kunder.

Vill du bli underkonsult?

I vår anda att samverka sömlöst med associerade underkonsulter har vi en närmare knuten, så kallad Friends+ nivå, där du ser att vår verksamhet erbjuder dig ett ramverk, möjliga uppdrag och samvaro. Du deltar precis som våra anställda på månadsmöten och andra företagsgemensamma aktiviteter. I gengäld marknadsför du oss och dig själv som en del av oss. Du presenteras även bland våra konsulter här på vår hemsida. Du har vår email och O365 abonnemang hos oss. Allt detta får du utan några avgifter.du som konsult kommer genom att ansluta dig till oss ingå i ett sammanhang. Fortfarande som egen men aldrig ensam

Om du istället vill vara lite lättare ansluten till oss kan du anmäla att du vill ingå i vår underkonsultdatabas. Då ingår du i vår marknadsföring om något passande uppdrag blir aktuellt. I detta fall kan du ha en annan konsultprofil än vad vi typiskt erbjuder våra kunder då unika förfrågningar kan förekomma.

Vill du registera dig som Friend eller Friend+ i vår underkonsultdatabas? Registrera dig här

Våra metoder

När vi grundade företaget började vi omvandla alla våra många års erfarenhet av att ta hand om storskaliga systemimplementeringar till två verktyg; Startklar som är ett mätverktyg för att avgöra hur väl ett projekt är förberett, samt Klara Färdiga Kör som är vår manual för hur man säkerställer att ett projekt görs på bästa möjliga sätt.

Vår uppförandekod

Vi anser att det är vår plikt att sätta våra kunder i främsta rummet men att det ska se i en balans med våra konsulters intressen. Först då tror vi att det bästa möjliga resultatet skapas för båda parter. Utöver den tesen har vi några do’s and dont’s:

  • Att utföra konsultuppdrag med användande av för ändamålet lämpliga metoder i övrigt med iakttagande av god sedvänja inom branschen.
  • Att med god framförhållning meddela kunden om gryende problem orsakade av mig, annan leverantör eller kunden själv.
  • att vi hjälper våra kunder mot målet genom att jobba scenariobaserat.
  • att sätta sig in i och att använda vår metod, Klara Färdiga Kör, samt de verktyg och metoder som omfattas av metoden.
  • att överlämna arbetsresultat, såsom delrapport, slutrapport, dataprogram, dokumentation, till uppdragsgivaren senast vid uppdragets färdigställande.
  • att iaktta tystnadsplikt avseende kundens verksamheter, projekt etc. i den mån kunden inte uttryckligen givit sitt medgivande om annat.
  • att INTE erbjuda en kund olämpliga gåvor. Vår gåvopolicy begränsar sig till enklare reklammaterial och/eller enklare måltider.

Intresserad av att bli underkonsult hos oss?

Följ länken här

Intresserad av att arbeta med oss?

Följ länken här

Intresserad av att läsa mer om hur det är att arbeta hos ERP & Friends?

Läs då mer om vår Junior Konsult, som berättar om sina erfarenheter här