Tjänster inom IT-strategi

Våra tjänster inom IT-strategi

NulägesinventeringUtveckla en IT-strategiSkapa en ny verksamhetsarkitekturSkapa en roadmap för modernisering
Hur ser dagens strategi ut vs verksamhetens övergripande strategi?

Hur väl är ni organiserade idag vs best-practice?

Var har ni störst potential till förbättring?
Er nuvarande strategi vs hur omvärlden ser ut

Utveckling med störst potential
Förankringsprocess med intressenter från verksamheten

Plan för genomförande
Inventering av företagets styrning idag

Inventering av företagets operativa modell idag

Framtagande av utkast till framtida operativa modell

Förankring av värdet med en verksamhetsarkitektur

Framtagande av en
övergripande arkitektur

Framtagande och förankring av en modell för kontinuerligt arbete med verksamhetsarkitektur
Inventering av dagens största svagheter

Analys av största potential till förbättring

Etablera ny governance model för IT arkitektur

Etablera moderna arkitekturprinciper

Analysera och etablera en tågordning för moderniseringen samt förändringshantering av den samma

Etablera en styrningsstruktur för programmet.

Kontakta oss idag för att prata om dina behov ovan. Kanske det finns något som inte beskrivs ovan som du ändå tror att vi kan hjälpa dig med. Våra kontaktuppgifter har du här