För underkonsulter

silhouette photography of group of people jumping during golden time

Är du intresserad av att bli
underkonsult hos oss?

Att vara underkonsult hos ERP & Friends innebär ett åtagande från båda parter,
där en underkonsult väljer att ingå i en av nivåer Friends, eller Friends+

Läs mer om våra två erbjudanden till våra underkonsulter längre ner på sidan

Vårt erbjudande till våra underkonsulter

Friends

Att vara i nivån Friends innebär att du kanske arbetar med andra konsultföretag eller driver ditt eget, men ser en möjligthet i att få vara en del av ERP & Friends underkonsultsregister. Du deltar inte på några interna möten och är delaktig när du känner för det. Vi ser däremot att vi kan kontakta dig om det uppkommer en tjänst som vi behöver fylla som passar just din profil

Friends+

Att vara i nivån Friends+ innebär att du sällan tar uppdrag utan ERP & Friends. Du ser alltid till att vara delaktig i våra månadsmöten och deltar på de träffar vi annordnar. Du kommer kunna agera som anställd utan att faktiskt vara det och alltid vara en del i gänget. Vi värnar om vårt konsultnätverk där Friends+ har prioritet.

Underkonsulternas vikt för vårt företag

Vi är i ständigt behov av erfarna konsulter som vi vet levererar goda resultat mot våra kunder. Att öppet kunna visa vilka som är ansluta till oss är ett sätt att stärka vårt varumärke. För oss är inte du som underkonsult ett namn i en databas, du är en del av vårt nätverk och grupp. Vi tror att en sammanslutning av kompetenta konsulter i kombination med ett starkt nätverk, skapar högsta möjliga värde för ERP & Friends. Så, varför bör du bli en “Friend” till ERP & Friends. Vi tror stenhårt på att tillhöra ett sammanhang där “egen men inte ensam” gäller. Du kommer även bli medbjuden på företagsaktiviteter i viss mån och kommer även kunna utbyta kompetens och erfarenhet med de andra konsulterna som är ansluta till oss.

Vår filosofi

ERP & Friends grundades 2017 med ambitionen att göra alla framtida systemimplementeringar bättre än tidigare. Framförallt ville vi att fler företag skulle få en bra avkastning på de ofta stora investeringar som görs. Friends i vårt namn står för vår tro på att verka i symbios mellan våra anställda konsulter och associerade underkonsulter. Friends står också för de system som oftast är sammankopplade i en modern affärsplattform, där affärssystem/ERP är hjärtat. Vårt syfte är att bidra till att ”höja våra kunders förmåga att utveckla sin operativa modell”. Det gör vi genom att vi hjälper våra tjänsteproducerande kunder att utveckla sin konkurrenskraft genom digitalisering och automation med proaktiva konsulter med bevisade resultat genom användandet av beprövade metoder. Detta leder till att vår tredje innebörd av vad Friends står för. Nämligen strävan efter att alltid få en nöjd kund. Tjänsterna består både av rådgivning och utförande.

photo of people having meeting


Registrera ditt intresse här och bli en del av ERP & Friends!

Vi ser fram emot din ansökan och svarar på den så fort vi kan

Annan värdefull information för dig som underkonsult

Din utveckling

Hos oss vill vi att du i din takt ska ges möjlighet att utvecklas mot din målbild av den du vill vara i ditt yrke. Vi är management konsulter som ofta agerar som projektledare, förändringsledare, processutvecklare, plattformsutvecklare, testledare, kravledare, systemupphandlare, datautvecklare.

Du får gärna vilja utvecklas åt något annat än vad vi gör idag. Så länge det finns utrymme för att erbjuda de tjänsterna till våra kunder.

Vill du bli underkonsult?

I vår anda att samverka sömlöst med associerade underkonsulter har vi en närmare knuten, så kallad Friends+ nivå, där du ser att vår verksamhet erbjuder dig ett ramverk, möjliga uppdrag och samvaro. Du deltar precis som våra anställda på månadsmöten och andra företagsgemensamma aktiviteter. I gengäld marknadsför du oss och dig själv som en del av oss. Du presenteras även bland våra konsulter här på vår hemsida. Du har vår email och O365 abonnemang hos oss. Allt detta får du utan några avgifter du som konsult kommer genom att ansluta dig till oss ingå i ett sammanhang. Fortfarande som egen men aldrig ensam.

Om du istället vill vara lite lättare ansluten till oss kan du anmäla att du vill ingå i vår underkonsultdatabas. Då ingår du i vår marknadsföring om något passande uppdrag blir aktuellt. I detta fall kan du ha en annan konsultprofil än vad vi typiskt erbjuder våra kunder då unika förfrågningar kan förekomma.

Vill du registera dig som Friend eller Friend+ i vår underkonsultdatabas? Registrera ditt intresse här

Våra metoder

När vi grundade företaget började vi omvandla alla våra många års erfarenhet av att ta hand om storskaliga systemimplementeringar till två verktyg; Startklar som är ett mätverktyg för att avgöra hur väl ett projekt är förberett, samt Klara Färdiga Kör som är vår manual för hur man säkerställer att ett projekt görs på bästa möjliga sätt.

Vår uppförandekod

Vi anser att det är vår plikt att sätta våra kunder i främsta rummet men att det ska se i en balans med våra konsulters intressen. Först då tror vi att det bästa möjliga resultatet skapas för båda parter. Utöver den tesen har vi några do’s and dont’s:

  • att utföra konsultuppdrag med användande av för ändamålet lämpliga metoder i övrigt med iakttagande av god sedvänja inom branschen
  • att med god framförhållning meddela kunden om gryende problem orsakade av mig, annan leverantör eller kunden själv.
  • att vi hjälper våra kunder mot målet genom att jobba scenariobaserat.
  • att sätta sig in i och att använda vår metod, Klara Färdiga Kör, samt de verktyg och metoder som omfattas av metoden.
  • att överlämna arbetsresultat, såsom delrapport, slutrapport, dataprogram, dokumentation, till uppdragsgivaren senast vid uppdragets färdigställande.
  • att iaktta tystnadsplikt avseende kundens verksamheter, projekt etc. i den mån kunden inte uttryckligen givit sitt medgivande om annat.
  • att INTE erbjuda en kund olämpliga gåvor. Vår gåvopolicy begränsar sig till enklare reklammaterial och/eller enklare måltider. Maxvärde för en gåva är 300 kr inkl moms.
  • att inte ta emot en gåva till ett värde av max 300 kr inkl moms, från en uppdragsgivare. Det är viktigt att vi inte kommer i någon form av beroendeställning.

Trakasserier på grund av kön, annan diskrimineringsgrund eller av sexuell natur är en allvarlig makthandling och är ett oacceptabelt beteende hos ERP & Friends

Intresserad av att läsa mer om hur det är att arbeta hos ERP & Friends? Läs då mer om vår Junior Konsult, som berättar om sina erfarenheter här