Kompetenserbjudande CDO

Få en SPOC från ERP & Friends

CDO/CIO Kompetensservice

Många företag har idag inte egna IT-avdelningar eller personer i sin verksamhet med djup allmän kompetens i strategiska IT-frågor. Detta är en konsekvens av att många lägger ut sin IT-drift hos företag som har detta som specialitet. Leverantörer av molntjänster, drift etc har ofta mer-tjänster som erbjuds deras kunder. Det kan tex vara CIO roller och rådgivning. Då dessa leverantörer vill sälja sina tjänster och produkter så blir det inte alltid fokus på kundens bästa.

ERP & Friends har därför tagit fram en tjänst som innebär att en person fungerar som SPOC (Singel Point Of Contact) och som koordinerar alla typer av strategisk rådgivning. Då ERP & Friends agerar som en oberoende partner till sina kunder så blir fokus alltid kundens bästa. CDO/CIO Kompetensservice är en tjänst där din SPOC från ERP & Friends har en grupp av experter med olika kompetenser. På så vis kan vi stödja dig som kund inom alla områden.

Vill du vet mer om denna roll? Kontakta Håkan här: