Kostnadsfri workshop

Anmäl intresse för en kostnadsfri workshop

Följ formuläret nedan

Varför ska du anmäla dig?

Står du inför digitalisering av en eller flera affärsprocesser? Ta reda på hur vi har hjälpt flera av våra kunder med liknande utmaningar genom att applicera vår agila processkartläggningsmetod. Du kan även göra en bedömning på vår hemsida om era nuvarande processers kvalité.

– Tidseffektivt
– Går att genomföras remote
– Kvalitetssäkrat resultat
– Beprövad processkartläggningsmetod
– Interaktiva processer med klickbara vyer i publicerat läge
– Processkartorna går att publicera på intranät e.dy.

Vad kan vi leverera efter workshopen?

Många av våra kunder idag lider av att inte ha tillräckligt tydlig styrning i sin verksamhet. Genom att applicera vår agila processkartläggningsmetod kan ni säkerställa styrning och struktur i er verksamhet och på så sätt skapa ett framtidstroget ledningssystem. Efter workshopen erbjuder vi er:

  • En processkarta över as-is kundresa (eller vald processkarta i samråd med ERP & Friends) med insteg kring to-be (önskat läge)
  • Ansvars och rollmatris över vilka som är involverade i processen och när
  • Matris över applikationsstöd kopplat till processkartan
  • Bättre insyn av er kundresa (eller vald processkarta i samråd med ERP & Friends) och en potentiell möjlighet till att påbörja ett förbättringsarbete
photo of people near wooden table