Målsättande och affärsvärde för olika initiativ

Målsättande och affärsvärde för olika initiativ

Företag med produkter/tjänster i en bransch i ett land

Normalt kan man identifiera 3 övergripande affärsvärden som går att kvantifiera i en relativt sammanhållen organisation med få processer:

  • Ordning och reda. Mängden slöseri med tid som går åt för att mata in data två gånger eller ta ut data från flera system för att foga ihop till något som är nästan enhetligt.
  • Eliminering av manuellt arbete. Nästan alltid finns potential att göra saker mer automatiserat med hjälp av moderna verktyg. Inte minst genom att helt plocka bort arbetsmoment som kanske inte är värdeskapande men hängt kvar av gammal vana.
  • Bättre beslutsundelag. Det är inte ovanligt att företag får bättre information och bättre beslutsunderlag. Vilket tex kan leda till att man får ner lagernivåer och binder mindre kapital bara genom att bättre kunna prognosticera efterfrågan mot befintligt lager och kunna sätta anpassade beställningspunkter.

Företag med tjänster mot ett kundsegment i flera länder

Så fort verksamheter blir större med många vinstskapande enheter blir möjligheten att brett påverka lönsamheten ett viktigt mål. De värden som kan räknas hem genom en sådan prestationsökning uppgår ofta till årliga vinster som gott och väl täcker hela investeringen i en ny affärsplattform. Några mål vi varit med om att jobba emot:

  • Införa gemensam operationell modell. Genom att införa den mest lönsamma modellen lyfts lönsamheten i sämre presterande enheter. Det kräver stort ledarskap men potentialen är gigantisk om några enheter i snitt gör 2-3% EBITA medan de bästa gör 10%.
  • Centralisera nationella funktioner till Global IT och Globala/regionala Finansiella service centers. Dels ges möjlighet till “industrialisering” av back-office men det ges och möjlighet i att utnyttja storskaligheten till bättre inköp. Off-shoring kan också blir ett alternativ.
  • Eliminera lokala systemuppsättningar med överlappande licenskostnader. De flesta större företag har arbetsplatskostnaderna med vanliga licensavtal på plats men har inte haft ursäkten att konsolidera hela applikationsfloran till en global plattform. Den besparingen finns inom räckhåll vid ett globalt plattformsprojekt.
  • Dela på digitaliserings-investeringarna över hela verksamheten. Kostnaden för att implementera nya förmågor har en avtagande marginalkostnad per medarbetare. Därför blir det attraktivt att sprida kostnaderna för digitaliseringsinvesteringar över många medarbetare i koncernen. Givet att nyttan med investeringen kommer alla till del.

Företag med tjänster mot kunder i flera branscher i flera länder

  • Betjäna stora kunder över flera geografier. Även i detta fallet blir strävan efter best practice och styrkan i det stora gemensamma ett värde. Till exempel att lova större kunder att följa samma leveranskvalité över flera leveranser. Samt att hantera kontraktsrelationer sammanhållet som en leverantör.
  • Globala administrativa processer. Det finns väldigt stor potential i att förenkla och införa globala administrativa processer som lastar av första linjens chefer så att dessa kan utöka antalet medarbetare man har hand om. En ökning av span-of-control med 5% leder till otroliga besparingar på sista raden i stora organisationer med flera chefsled.
  • Operationell förmåga. Bättre styrning och kontroll av leveransorganisationen kan leda till diverse förbättringar. Opererar ni till exempel inom Kontraktstillverkning så ger bättre efterfrågeprognos och bättre lagerinformation (egna likväl som leverantörers) till beslut som ger högre effektivitet och mindre stopp i produktionen. Mindre stopp i produktionen leder till jämnare produktion vilket är nyckeln till lönsamhet inom producerande verksamheter.

Ta ovan mål och räkna på möjligheterna i din egen verksamhet så kommer du snart kunna identifiera avsevärda vinster. För att få ett axplock över vilka affärsvärden andra lyckats med kan du läsa mer på vår sida här.