Registrera dig för att ladda ner omvärldsanalys 2021

Projektledarens framtida ledningssystem

Ett ledningssystem syftar enligt majoriteten av deltagande företag primärt till att göra kunderna nöjda med det levererade projektet. Några anser att det är främst till för att uppfyll ISO krav. Deltagande företag står för en stor del av svenska samhällsbyggnadssektorn så definitionen torde kunna anses gälla generellt. Vill du läsa mer om den omvärldsanalys vi genomfört, vänligen registrera dig nedan för att få tillgång till filen.