Registrera för att ladda ner agil processkartläggning

Registrera dig nedan för att ladda ner vår instegsmetod till agil processkartläggning

Vi tagit fram en ny effektiv metod som vi vill kalla för en agil processutveckling. I stora drag så vill vi undersöka hur väl er kundresa hänger samman med projektledarens ledningssystem. Det vill säga, hur mogen är er kundresa vad gäller kundinteraktion och ser ni till att bibehålla detta under hela resan. För att identifiera detta skulle vi föreslå en workshop på 3 timmar, kostnadsfritt Väl i workshopen tillsammans med några väl valda representanter från ert håll vill vi hjälpa er att identifiera hur era kunder uppfattar deras resa/flöde och utifrån den approachen, så processkartlägger (ERPF) i sittande möte upp två processkartor, en nulägesbild (As-is) med eventuella förbättringsmöjligheter och sedan ett önskat läge (To-be), som ni sedan får ta del av i rapportformat med en sammanfattad rekommendation från ERPF.