Andreas Forsberg

 
Andreas Forsberg
Junior Management Konsult
Skills

Kompetensområden:

Yrkesmässig erfarenhet
Program- och projektledarassistent
Peab Utveckling2020 –

Pågående kunduppdrag hos Peab Utveckling där jag har en roll som program- och projektledarassistent för olika utvecklingsinitiativ inom Peab. Lite av det jag hittills fått göra innefattar planering, dokumentering, processkartläggning och projektadministration i projekthanteringssystem.

Projektledarassistent
Edekyl & Värme2020 –

Jag deltog som projektledarassistent i ett kunduppdrag hos Edekyl & Värme AB där vi skulle assistera vid upphandling av nytt ERP. Scopet innefattade analys av nulägessituation och önskad situation, RFI med efterföljande POC och leverantörsutvärdering med syftet att hjälpa kunden göra rätt val av ny ERP-leverantör.

Junior Process Developer
Telia company2019-2020

Jag genomförde min verksamhetsförlagda utbildning hos Telia Company. Jag var delaktig i ett projekt som gick ut på att transferera telefoni-verksamheten från ett dotterbolag till moderbolaget, med tillhörande processer, system och medarbetare. Jag ansvarade för kravställningen av projektet och ansvarade även för att skapa en verksamhetsbeskrivning för en av processerna, inklusive visuell kartläggning av processen, samt att ta fram en detaljerad beskrivning av roller och ansvar.

Utbildning
Kandidatexamen i informatik
Affärsystemsprogrammet – Högskolan i Halmstad2017-2020