Anmälan digital mognadsanalys

Anmäl ditt intresse till att vara med på ERP & Friends digitala mognadsanalys

Varför delta?

Anmäl dig här

Vi ser att allt fler företag funderar idag över hur digitalt mogna de är, det vill säga hur pass väl de har lyckats nyttja möjligheterna i deras befintliga system. Med rådande omständigheter där vi även ser att den digitala utveckling går allt snabbare, är det svårt att besluta sig i tid innan konkurrenterna springer ifrån en om att det är dags att investera i en ny digital lösning.

Därför vill vi hjälpa er att få klart för er hur bra ni ligger till med användandet av ert affärssystem. Vi erbjuder er härmed att vara med i en benchmarkingstudie av hur mogna ni är i användandet av ert affärssystem i jämförelse med övriga företag som använder liknande affärssystem i Sverige. Samt vad ni prioriterar framåt.

De företag som deltar i studien får en personlig rapport kostnadsfritt där ni jämförs med snittet av samtliga andra deltagare. De som inte vill deltaga kan senare köpa en sammanfattande rapport för endast 1900:- ex moms.