Digital mognadsanalys av förvärv

Due diligence på förvärv

Lästid: ~ 5 min

Våra förvärvstjänster

Investerare som köper företag för ett relativt kort ägande, men också med ofta omfattande utvecklingsplaner, måste veta redan i förvärvsprocessen hur situationen ser ut. Man måste ta reda på hur det ser ut med IT-arkitekturen i stort. Men behöver också analysera hur det ser ut med enskilda kostsamma system såsom affärssystem/ERP, HR och CRM system. En stor teknikskuld hos det förvärvade företaget kan helt underminera förvärvskalkylen. Särskilt stor risk är det om de tänkta strategiska planerna för förvärvet kanske inte kan realiseras.

Teknisk Due Diligence för IT

Vi erbjuder förvärvande bolag, och andra koncerner med många olika systemplattformar, en genomlysning av det förvärvade bolagets teknikskuld. Vi belyser de begränsningar finns som riskerar att äventyra genomförandet av den tänkta strategin.

Mindre bolag med enklare IT-strukturMellanstort bolag, ev flera system i olika dotterbolagKoncern, många system i flera marknader/geografier
Analys av livslängd på applikationerÖvergripande arkitekturbeskrivningÖvergripande arkitekturbeskrivning
Analys av IT-arkitekturenAnalys av huvudsakliga riskområdenAnalys av huvudsakliga riskområden
Strategisk systemanalysStrategisk systemanalysInventering av förmågor vs strategiskt behov
Förslag på roadmap för moderniseringInventering av verksamhetsarkitektur och PMO förmåga

Kostnadsbedömning av moderniseringsbehovet

Förvärvande bolag kan behöva få en förståelse för ungefär vilken kostnad som kan tänkas komma i framtiden för att modernisera affärsplattformen. Antingen för att skapa en budget inför framtiden eller för att få ett underlag för prisförhandling med säljaren av bolaget.

Mindre bolag med enklare IT-struktur Mellanstort bolag, ev flera system i olika dotterbolag Koncern, många system i flera marknader/geografier
Beräkning av byteskostnadSom för mindre bolag men upprepad för varje dotterbolag där behov av modernisering ser ut att behövas. Kostnads uppskattning vid maximalt antal gemensamma system, samt byte av desamma vid behov.
Avveckling samt implementeringskostnad och uppskattning över kostnaden för att integrera och etablera en lämplig affärsplattform. Sammanställning av kalkylmall för uppskattning av applikationsbyten i koncernen
Analys av de viktigaste applikationerna Kostnad för upprättande av PMO för drift av moderniseringen
Kostnadsuppskattning för att konsolidera koncernen till en gemensam affärsplattform (om relevant)

Ett case

Vår kund, ett investmentbolag, skulle förvärva ett nytt bolag i ett annat land. Förvärvet var tänkt som ett plattformsbolag att göra tilläggsförvärv på, samt geografisk expansion in i grannländerna. Vi fick i uppdrag att se över IT systemen, särskilt affärssystemet. Detta för att utvärdera teknikskulden och moderniseringsbehovet. Läs mer den resa vi gjorde här