Förvärvsanalys – ett case

Förvärvsanalys Due Diligence – ett case

I den nedladdningsbara artikeln nedan kan du på bara 3 sidor läsa om ett verkligt fall där vi beskriver vilka kontroller en förvärvsanalys bör innehålla för att säkerställa affärssystemet i ett förvärvsobjekt. Du får snabbt en bild av hur man kan angripa analysen och du kan själv använda det om du står inför en liknande utmaning.

God läsning!