Digitalt transformera min verksamhet

Digitalt transformera min verksamhet

Lästid: ~ 10 min

Våra transformationstjänster

 • Nulägeskartläggning av viktigaste affärsprocesserna
 • Datadriven processkartläggning
 • Analys av förbättringspotential hos kritiska processer
 • Nulägesbeskrivning av IT-arkitekturen
 • Utveckling av önskad IT-arkitektur
 • Utveckling av visionen och affärsmål med eventuell transformation
 • Utveckling av roadmap för digital transformation
 • Beskrivning av gap mellan nulägesförmåga och önskad förmåga
 • Implementering av transformationen inklusive förändringsledning/mobilisering
 • Säkerställande av ett positivt ROI.
 • Upphandling av leverantörer för ny teknik enligt roadmap

Från verksamhetsstrategi till nya verksamhetsförmågor – mobilisera för resan

Digital transformation kan definieras som:

“Resultatet av en förändring möjliggjord av IT, där förändringen är kopplad till affärsmål och driven av en välplanerad strategi”

De huvudsakliga ingredienserna i en sådan förändring är:

 • Förbättrad kundupplevelse
 • Förändring av operativa processer
 • Förändring av affärsmodellen

Vilket betyder att Digital transformation innehåller:

 • Att IT utveckling är kopplad till affärsmålen
 • Att det består av både kulturell och teknisk förflyttning
 • Att den utnyttjar teknik som adderar värde
 • Att det skapas nya affärsmodeller och möjligheter
 • Att det påverkar hela verksamheten på olika sätt
 • En förflyttningen över tid och kräver en välplanerad roadmap

För att se läsa om några exempel fortsätt här

Datadriven processkartläggning – framtidens processkartläggning

Många tänker inte på att deras befintliga system innehåller mängder av data som inte nyttjas till sin fulla potential. Att gräva och analysera innehållet i olika system med hjälp av ett Business Intelligence (BI) verktyg känner de flesta till att man kan göra. Men att nyttja data för att skapa processer känner färre till. Läs mer om hur vi kan hjälpa er att minska era kostnader markant vid processkartläggning av er verksamhet

Att skapa en skalbar plattform – detta är byggstenarna

Normalt innehåller affärsmålen en stor andel av: “Vi ska bli mer konkurrenskraftiga”, men uttryckt i hur och varför. Nu för tiden har alla, inklusive experterna svårt att säga hur tekniken 3-5 år framåt ser ut och hur vi använder den. Samtidigt vet vi att konkurrenterna inte ligger på latsidan, gradvis förbättrar alla sig för att få en fördel på marknaden. Så hur ska man då tänka kring sina investeringar i digital transformation?

Vårt bästa råd är att skapa en agil, flexibel och skalbar plattform. Så att du kan anpassa dig längs vägen i takt med marknadens utveckling. Läs mer om detta på sidan om Skalbar plattform här

Processutveckling för automatisering och konsolidering

De största vinsterna som vi hjälpt våra kunder realisera bygger på omfattande förändringar. Organisations- och processutveckling har varit viktigare än vilka IT system som varit involverade. Vi är oerhört tacksamma för att ha givits möjligheten att bidra till att skapa så stort affärsvärde till våra kunder.

Processutveckling för automatisering som har störst potential har två kännetecken; dels är det många som använder processen och dels upprepas den ofta. Så varje förbättring leder till stora tidsvinster.

En processutveckling för att konsolidera en verksamhet ser lite annorlunda ut än för att automatisera. Vid en konsolidering innebär det att de nya processerna utvecklas mot en standardisering över flera verksamheter. Då kan det bli en förbättring för många, men även en försämring för någon.

Värdet i den typen av transformation handlar oftast om att skapa globala stödfunktioner eller gemensamma sätt att möta kunderna på. Storskaligheten övertrumfar oftast nackdelen för de få som får det sämre. Läs mer här om vilket affärsvärde andra realiserat med den typen av transformation.