Identifiera processer

Identifiera vilka processer du bör effektivisera först

Många gånger fokuserar man på fel processer att effektivisera. Någon kanske högljutt klagar på vad just hen uppfattar som fel. I andra fall kan det ha uppstått en obekräftad sanning om vad problemet till dagens dåliga prestationer beror på. Nedan figur kan vara en hjälp för att göra sig av med förutfattade meningar och starta om diskussionen kring vad som borde göras. Med fakta som grund.

Logiken är väldigt enkel – var är potentialen för att spara tid som störst?

Vi använder ett serviceföretag som exempel.