Rulla ut ett nytt affärs-, CRM eller systemstöd till HR-funktionen

Rulla ut ett nytt affärs-, CRM eller systemstöd till HR-funktionen

Lästid: ~7 min

Våra implementeringstjänster

  • Programledning, styrning av ett antal projekt i stora digitaliseringsprogram eller multinationella affärssystemsbyten
  • Projektledning, styrning av mellanstora – små implementeringsprojekt. Vi täcker affärssystem, HR system samt CRM system, eller alla samtidigt. Men det senare blir ett program.
  • Teknisk projektledning, sammanhållande för allt som händer inom systemutveckling, data migrering, miljöhantering samt plattformsförnyelse.
  • Förändringsledning, för att nå maximal ROI på investeringen
  • Processutveckling, i alla implementeringsprojekt behöver processer utvecklas/anpassas efter nya system. Oftast på grund av att flera system ska bytas mot ett och därmed krävs det att flera olika arbetssätt sammanfogas till ett.
  • Testledning, sammanhållande från utvecklingstester till release av klarmarkerad kod till produktionssystemen. Inklusive att koordinera buggrättningar, systemuppdateringar och höja systemleverantörernas kvalitetsarbete
  • Data migrering, hålla i hela processen från inhämtning av historisk data, bygga SQL miljöer för tvätt och förädling av data, till översättning till formatkrav i mottagande nya system.
  • Datamodellering, strukturera datamodeller och Master Data Management processer och verktyg. För att realisera en sanning och en prestationsmätning som betyder samma överallt.

Klara Färdiga Kör! – att göra rätt före

Otaliga exempel finns på hur fel det kan gå vid utrullning, där varken tid, budget eller kvalité uppnås. I slutändan handlar det om att din verksamhet inte når de effekter som låg till grund för beslutet att göra den stora investeringen.

Därför är vi stolta över att kunna erbjuda vår egna metod som syftar till just det – att säkerställa så att ni når de effektmål som motiverar investeringen ni tagit beslut om.

Egentligen är det mest sunt förnuft, men sådant som ända förbises, med vår metod. Det vi gjort är att samla ihop alla problem vi sett över ett flera dussintals projekt, för att sedan utforma metoder som motverkar problemen.

Startklar – Så mäter du om du är redo för systembytet

Hur vet du om du gjort vad du ska? Har du på riktigt tagit hand om alla de där problemområdena som dina kollegor och vänner flaggat upp för dig, eller har du rent av gått igenom ett stort krävande systemprojekt tidigare som inte blev som tänkt?

Då har du chansen nu att självutvärdera med hjälp av vårt mätverktyg Startklar. Läs mer och ladda ner här

Affärsvärden som våra kunder vill uppnå

Hur tänker andra när de ger sig på att modernisera sin affärsplattform eller byta affärssystem/ERP? Få inspiration genom att läsa mer om några av våra kunders storslagna effektmål här

Allt på en gång eller i sekvens – förmågorna du måste ha

Hur tänker man egentligen kring utrullning när man har ansvar för en koncern med många verksamheter, kanske i flera geografier och affärsområden? Vi ser primärt tre olika scenarios inom vilka man behöver göra vägvalet medvetet:

1. Plattformsbyte inklusive flera system som ska skiftas. Exempel: fusion mellan två bolag.

2. Affärssystemsbyte från många till ett. Exempel: konsolidering av decentraliserad koncern till decentraliserad men integrerad. Läs mer här

3. CRM systemsbyte i flera länder. Koncern med multinationella kundgrupper.

Förändringsledning för maximal realisering av affärsvärden

Ett system med stöd för en hel mängd detaljerade processer, är inget mer än några bytes på en server om det inte kombineras med kunskap och förståelse. Först när system, process och kompetens kombineras har en förmåga byggts. Förmågan är den byggsten i er strategi som måste finnas på plats för att kunna nå affärsmålen för företaget. Det är affärsvärdet av en förmåga – och därmed också avkastningen på förändringsledning.