Skapa en skalbar affärsplattform

Skapa en skalbar affärsplattform

Lästid: ~ 5 min

Våra tjänster inom skalbara affärsplattformar

Vi kan stödja din verksamhet i flera olika perspektiv inom detta område. Några av dessa är:

 • Analysera vilka gap som finns mellan dagens plattform och de strategiska behoven
 • Utveckla roadmap från befintlig till önskad plattform
 • Utveckla målbilden för den önskade plattformen
 • Projektleda transformationen
 • Utveckla informationsmodellen som alltid behövs i en modern plattform
 • Projektleda processen att finna ut vad som är globalt och lokalt i den nya plattformen

Vad är fördelen med en modern affärsplattform

2016 myntade Gartner, en världsledande IT-strategi byrå, begreppet “post modern ERP”. Idén är att den snabba teknikutvecklingen gör att det är svårt att bestämma sitt framtida önskade läge. Det handlar numera om att hålla alla dörrar öppna. Samt möjliggöra för att kunna utveckla sig snabbare i takt med de nya möjligheter som ges av ny teknik. Därför ska man istället för att låsa in sig med en leverantör av ett brett affärssystem, sammanfoga de bästa systemen för respektive process i sin verksamhet. Idag handlar det i större utsträckning därför om affärsplattformar än individuella systemlösningar.

Ledorden för den “post moderna affärsplattformen” är agilt, flexibelt och skalbart. Med en sådan plattform kan man säkra sin konkurrenskraft kontinuerligt över tid genom att ersätta omoderna systemstöd med modernare varianter i takt med att de går att köpa.

Byggstenar i en flexibel affärsplattform

En modern plattform sammanfogar flera olika systemen i en helhet och bygger ihop dem med integrationslager, master data management, datavaruhus och eventuellt en datasjö. Beroende på verksamhetstyp exponeras lagret med APIer för utbyte av information mellan systemen (interna och externa). Om tex IoT är en viktig informationskälla lägger man även till IoT gateways mot integrationslagret.

Utveckla förmågan till en skalbar verksamhetsarkitektur

Förmågan består av ett antal olika delkomponenter men lite förenklat kan man säga att den består av:

 • Principer för hur arkitekturen ska behandlas över tid
 • En modell för hur beslut fattas om införande av nya system eller tekniker
 • En teknisk plattform, till exempel, Azure, Google eller Amazon med deras tillhörande komponenter för att bygga och utveckla plattformen
 • En IT organisation som har kompetens och finansiering samt är organiserad rätt för att utföra arbetet
 • En verksamhet som förstår vilket förhållningssätt den ska ha till tex beställning av utvecklingsarbeten och systembyten

Läs mer nedan om ERP & Friends tankar om nya tech trender:

Internet of Things

Transformationsresan till en modern affärsplattform

Börjar man med ej integrerade system är resan enklare än om man börjar med en klassisk arkitektur där alla system är kopplade punkt-till-punkt. Ibland har man under tidpress också gjort avsteg byggt in affärslogik och konverteringar i integrationerna. Då blir ombyggnadsjobbet rätt snårigt när man vill byta ut en applikation. MEN, det går om man har rätt kompetens samlad.

En naturlig väg att introducera en ny plattform på är att behålla den gamla och gradvis bygga nya integrationer mot den nya integrationsplattformen. Gradvis flyttas då systemfloran mot den nya plattformen.

Ger man i uppdrag till IT utvecklarna att löpande flytta existerade integrationer har man fått igång moderniseringen. Följer man dessutom agil utvecklingsmetodik och styrning så behöver resan inte bli alltför lång. Låter man den här processen löpa, och finansiering förblir lämplig, kan den här transformationen ske smidigare än man tror. Det handlar om att våga börja resan.

När man har integrationsplattformen i en första version kan man vara mogen att börja byta ut gamla system och koppla in nya mot den nya plattformen.

Är man mogen för det kan det också vara lämpligt att börja experimentera med datasjöar som man fyller på via API från externa tjänster. Varför inte börja samla in “#egnaföretaget” från sociala medier för att se vilken ström av omnämnanden som finns?