Internet of Things

Vad är IoT och hur hänger det ihop med andra delar i vår närhet?

Nedan finner ni ERP & Friends förståelse för IoT och dess kopplingar mot materiella och immateriella ting. Om du vill läsa mer om vad exempelvis en IoT Gateway är för något rekommenderar vi att du fortsätter hit