Utveckla min analys och datakvalité

Utveckla min analys och datakvalité

Lästid: ~ 10 min

Våra tjänster inom datautveckling

 • Utveckla informationsmodell
 • Utveckla roadmap för realisering av ny informationsmodell
 • Harmonisera flera verksamheters informationsmodeller till en gemensam
 • Förädla informationsmodellen till KPI:er
 • Utveckla migreringsprocess och styrning för ett systembyte
 • Driva ett migreringsprojekt inom ramen för ett systembytesprojekt

Vad är en informationsmodell?

En informationsmodell beskriver hur olika informationsobjekt i verksamheten relaterar till varandra. Dessutom sammanfattar modellen vilka informationsobjekt ledningen i företaget har valt ska lagras och följas upp i olika former. Alla objekt uppfyller en eller flera av följande krav

 • Legala informationskrav om verksamheten
 • Finansiell information om hur verksamheten utvecklas
 • Icke-finansiell information om hur verksamheten utvecklas
 • Finansiell/Icke-finansiell information som driver system- eller manuella beslutsprocesser

Informationsmodellen som en förutsättning för en modern arkitektur

IT-arkitekturer som eftersträvas nuförtiden, där en flexibel modell ger möjlighet till konkurrenskraft över tid, har normalt en enhetlig informationsmodell som en grundbult. Utan denna grundbult är det betydligt dyrare att utveckla verksamheten över tid. För att det ska fungera väl krävs dock inte enbart att man skapar en modell, den måste förvaltas över tid i takt med förändringar i verksamheten.

Organisationsstruktur (Informationsmodell)

Databasrelationer vid kundavtal (Informationsmodell)

Kombinera data för analys och KPI:er

Genom att samla in information som lagrats i modellen kan analys göras dels på rådata för att följa utvecklingen av informationsobjektet, till exempel antal anställda. Alternativt vill man förädla informationen innan den analyseras genom att bland annat summera, dividera, procentberäkna. Då kan sätta olika informationsobjekts utveckling i förhållande till varandra (till exempel vinstmarginal).

Det största värdet av en väl genomtänkt informationsmodell är att kunna jämföra och påverka utvecklingen positivt för verksamheten, sk Business Performance Management. Men även effektiv informationshantering och uppgiftslämning har ekonomiska fördelar. För att få lite mer insikter kring processen för att lyfta er inom området analys följ länken.

Migrering av data mellan system – vad du bör tänka på

Att flytta data mellan ett/flera gamla system till ett/flera nya är normalt en betydligt mer komplicerad övning än vad det ser ut vid första anblicken. De tre faktorer som är mest utmanande brukar vara:

 • Informationsmodellen i det nya systemet skiljer sig från det gamla så att man måste konvertera informationen längs vägen
 • Det gamla systemet har massa skräpdata som lagts på hög över åren och endast vissa verksamhetspersoner vet hur man kan rensa ut
 • Tillgängliga fält i de gamla systemen har används på unika sätt i olika delar av verksamheten och innehåller nu information som stödjer dagens processer på olika sätt. Den information kanske det nya systemet inte har plats för.

För att läsa mer om hur man behöver tänka för att genomföra sin datamigrering på bästa sätt kan du ladda ner en artikel vi skrivit om just det här

Öka prestandan i din verksamhet med effektiva informationsprocesser

Genom att tydligt publicera standardiserad information om respektive verksamhetsområde skapas intern konkurrenskraft och drivkraft att utvecklas. Komplettera informationen med väl avstämda KPIer från konkurrerande verksamheter för att belysa konkurrenters prestation visavi den egna verksamheten för att skapa värdefulla dialoger i din verksamhet om varför och hur ni skulle kunna lyfta er för att bli bäst-i-klassen. Beskrivningen ovan är skapandet av en förmåga inom området Business Performance Management.