Våra tjänster

Våra tjänster

Genomföra en digital mognadsanalys
Genomföra en digital mognadsanalys

I takt med att alla verksamheter i samhället implementerar alltmer sofistikerade affärsplattformar och stödsystem blir nuläget mer svårbedömt för förvärvande bolag.

Transformera min verksamhet
Transformera min verksamhet

De största vinsterna som vi hjälpt våra kunder realisera bygger på omfattande förändringar. Organisations- och processutveckling har varit viktigare än vilka IT system som varit involverade

Effektivisera mina processer
Effektivisera mina processer

Med handen på hjärtat, hur många gånger lyckas en processförbättring, utan att man formulerar ett ordentligt projektdirektiv och tillsätter anställda som förstår sig på hur förändringsarbete drivs?

Genomföra en mognadsanalys av förvärv
Genomföra en mognads-analys av förvärv

Investerare som köper företag för ett relativt kort ägande, men också med ofta omfattande utvecklingsplaner, måste veta redan i förvärvsprocessen hur situationen ser ut.

Köpa nytt ERP-, CRM-, HR-systemstöd
Köpa nytt ERP-, CRM-, HR-systemstöd

De största och mest välkända systemen har gått så långt att man byggt in moduler  som täcker in de allra flesta branscher och affärsprocesser som företag vill få stöd för.

Rulla ut nytt ERP-, CRM-, HR-systemstöd
Rulla ut nytt ERP-, CRM-, HR-systemstöd

Hur tänker man egentligen kring utrullning när man har ansvar för en koncern med många verksamheter, kanske i flera geografier och affärsområden?

Etablera en skalbar affärsplattform
Etablera en skalbar affärsplattform

Ledorden för den “post moderna affärsplattformen” är agilt, flexibelt och skalbart. Med en sådan plattform kan man säkra sin konkurrenskraft kontinuerligt över tid genom att ersätta omoderna systemstöd med modernare varianter i takt med att de går att köpa.

Utveckla applikations-förvaltningen
Utveckla applikations-förvaltningen

Vill du som CIO, eller chef för applikationsförvaltningen, hitta vägar mot en mer optimerad förvaltning? Du vill kanske utveckla er mot beprövade arbetssätt och utveckla en bra relation med din verksamhet.

Utveckla data och analyskvalité
Utveckla data och analyskvalité

Genom att tydligt publicera standardiserad information om respektive verksamhetsområde skapas intern konkurrenskraft och drivkraft att utvecklas. Komplettera informationen med väl avstämda KPI:er från konkurrerande verksamheter för att belysa konkurrenters prestation.